ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สำนักทะเบียนฯ เปิดบริการ Digital Document เพิ่มอีก 2 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิจิตร ประพงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชาญ พนารัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2