ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอขอบคุณบริษัทวีอาร์มาร์เกตติ้ง จำกัด โดยคุณวีระ ลิขิตพัฒนวิศาล ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ Geo36 ที่กรุณามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และอบโอโซนบริเวณห้องสำนักงานช่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรมระยะสั้น “Sociology and Anthropology of Northern Thailand and Upper Mekong – Spring Semester 2022” (USAC programs) กลุ่ม “Highland Ethnic Peoples” ภายใต้ CMU School of Lifelong Education

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กว่าจะมาเป็นพนักงานสอบสวนหญิง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565