ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

มช. เปิดโครงการทุนปฏิบัติงาน ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศูนย์ GISTNORTH คณะสังคมศาสตร์ กับภารกิจพิชิตไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แบบบันทึกสุขภาพ โควิด-19 สำหรับนักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่