ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับมอบ อุปกรณ์สำรวจ GPS จาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต( SOC ANP – CMU Alumni)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมไทใหญ่ศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศิษย์เก่าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบริจาคเงินสมทบ "โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบัน"