ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Study and Job in Japan Virtual Fair 2022 for Thailand

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Gender Series Talk ครั้งที่ 4 เนื่องในเดือนสตรีสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Call for papers วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" ปีที่ 9

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์