ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช นักศึกษาเก่าสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รหัสนักศึกษา 194320 มอบเงินบริจาค

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Call for Papers: Disruption, Challenges and Resilience in Contemporary Southeast Asia

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน​ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง​ Kaizen​ : Concept &​ Implementation

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แสดงความยินดี กับ คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น " นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรม “การใช้แนวคิดการประกอบการเพื่อแก้ปัญหาสังคม” Workshop on “Entrepreneurial Approach Usage in solving social problem issues”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ให้การต้อนรับ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่