ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป) (รอบที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Institute of International Education (IIE)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563