ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับสมัครรอบพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

จดหมายข่าวคณะสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kaizen : Concept & Implementation

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์จับมือคณะเกษตรศาสตร์ มช. ลงพื้นที่ชุมชนปกาเกอะญอเมืองอาง หารือการพัฒนาระบบวนเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การบรรยายออนไลน์ ในหัวข้อ "The family blockbuster of the year - 'Pariksha Pe Charcha"