ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดฝายหิน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การบรรยาย : การให้ข้อมูลระเบียบการเบิกจ่ายและการเก็บหลักฐานข้อมูลโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การอบรม "การใช้งานชุดอุปกรณ์ CMU Ez Studio"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บทความวิจัย “Impacts of the COVID-19 pandemic response on aquaculture farmers in five countries in the Mekong Region ได้รับการตีพิมพ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นางสาวชนากานต์ วิจิตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนสถานะตัวจริง เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2021 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD Program)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษาครั้งที่ 2