ข่าวสารโครงการแลกเปลี่ยน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kyushu University

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023 ณ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Oita University 2023/2024 (IGLOBE) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Chung-Ang University International Winter Program 2023 ณ Chung-Ang University (CAU) สาธารณรัฐเกาหลี