ข่าวรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ Dr. Ta-Wei Chu ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

หนังสือเรื่อง "อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย" เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565