ข่าวศิษย์เก่า

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศิษย์เก่าภาควิชาสัมคมวิทยาและมานุษยวิทยาบริจาคเงินสมทบ "โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบัน"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีมอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีพ (CMU Soc Anp Alumni)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาวะและอนามัยเจริญพันธุ์ของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การบรรยายออนไลน์ "สนทนาตามประสา นักภูมิศาสตร์: พี่เล่า น้องฟัง"