ข่าวศิษย์เก่า

รายละเอียดเพิ่มเติม..

มองพื้นที่ของ LGBTQ+ ที่หายไปผ่านมุมมองสตรีศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช นักศึกษาเก่าสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รหัสนักศึกษา 194320 มอบเงินบริจาค

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แสดงความยินดี กับ คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น " นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอขอบคุณบริษัทวีอาร์มาร์เกตติ้ง จำกัด โดยคุณวีระ ลิขิตพัฒนวิศาล ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ Geo36 ที่กรุณามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และอบโอโซนบริเวณห้องสำนักงานช่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สาขาบริหารราชการ) ประจำปี พ.ศ. 2564