ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บรรยากาศการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 55

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 55

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตรวจ ATK ผู้ประกอบการที่ให้บริการภายในคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์ ย้ายที่ทำการของส่วนงานภายในสำนักงานคณะฯ (ชั่วคราว)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทำความสะอาดโรงอาหารคณะสังคมศาสตร์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)