ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรม “การใช้แนวคิดการประกอบการเพื่อแก้ปัญหาสังคม” Workshop on “Entrepreneurial Approach Usage in solving social problem issues”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตรวจสุขภาพประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Gender Series Talk ครั้งที่ 4 เนื่องในเดือนสตรีสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอขอบคุณบริษัทวีอาร์มาร์เกตติ้ง จำกัด โดยคุณวีระ ลิขิตพัฒนวิศาล ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ Geo36 ที่กรุณามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และอบโอโซนบริเวณห้องสำนักงานช่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เคารพศพพ่อเลื่อน ศรีวิรัตน์ บุคลากรเกษียณ คณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เคารพศพคุณนารี เตจ๊ะราษฏร์ พี่สาวคุณประเทือง เตจ๊ะราษฎร์