ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี จัดโครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม ณ หมู่บ้านแม่กำปอง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Video editing with Adobe Premiere Pro”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรม Full day inter-faith trip

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Women’s Global Strike: สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรม International Exchange Program Show and Share 2020