ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ ปัจฉิมออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Chiang Mai, Thailand International Women’s Day 2020: Strike, Rise, Equity

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรม ZOOM เพื่อจัดการสอนแบบ Online 100%

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้การจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การอบรมเสริมหลักสูตร “เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล–text mining” ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดงาน Vishwa Hindi Diwas ณ ลานสหสิขาลัย คณะสังคมศาสตร์