ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญชวนร่วมสัมมนา 'ทุนร่วมรัฐ' จากแม่น้ำยวมสู่เขื่อนภูมิพล 'ผลประโยชน์ใคร?'

รายละเอียดเพิ่มเติม..

CMU WSC Alumni’s Talk Series “ทำไมการค้ามนุษย์... ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ต้องใช้มุมมองสตรีนิยมแก้ไขปัญหา”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมโฮมรูม (SOC Homeroom) และพิธีประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

อาจารย์และนักวิจัยจากศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาฯ ร่วมสังเกตการณ์การประชุมของชุมชนบ้านห้วยอีค่าง