ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดฝายหิน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การบรรยาย : การให้ข้อมูลระเบียบการเบิกจ่ายและการเก็บหลักฐานข้อมูลโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การอบรม "การใช้งานชุดอุปกรณ์ CMU Ez Studio"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมวันโยคะสากล International Day of Yoga “Yoga for Wellness”