ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บำเพ็ญกุศลศพ คุณฟองจันทร์ ชัยธิมา อดีตบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

งานเสวนาเปิดตัวประติมากรรมจรัลมโนเพ็ชร (2494-2544) ในวาระครบรอบ 20 ปี จรัลรำลึก

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นพนักงานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศด้วย OKRs (Transforming to Smart Officer with OKRs)”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การอบรมเพื่อทดลองใช้งานระบบบริหารงบประมาณ Budget Operation System (BOS)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศูนย์อินเดียศึกษา (Indian Studies Center) จัดกิจกรรม 'Indian Talk and Cooking Workshop'

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดฝายหิน