ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล วันที่ 7-8 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการ นิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีเปิดรูปปั้นมหาตมะคานธี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการฯ ครั้งที่ 1/2567

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการ ทำงานสำหรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต โดย IDP

รายละเอียดเพิ่มเติม..

International Exchange and Learning between Sophia University and Chiang Mai University