ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

อาจารย์และนักวิจัยจากศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาฯ ร่วมสังเกตการณ์การประชุมของชุมชนบ้านห้วยอีค่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เสวนา “ครูบา พุทธศาสนาในล้านนา และ ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมกับเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำยวม เมย เงา สาละวิน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kaizen : Concept & Implementation