โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Nara Women's University-2021/22 student exchange program

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Spring 2021 ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในหัวข้อ Striving Global Citizenry Competence in VUCA World

โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Spring 2021 ณ niversity of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้เครือข่าย UMAP สำหรับ Spring 2021