สำหรับนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University 2021 Fall

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2021

โครงการ NXPO Policy innovation พลิกวิกฤต COVID-19

รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2564

รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2021/2022

ทุน MEXT Scholarship เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Chuo University