ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมภาพยนต์สารคดี ด้วยมุมมองสตรีนิยม "รักเอย"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมลิวัลย์ เสนาวงษ์ ที่ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2562

คณะสังคมศาสตร์เตรียมแผนรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (M.S. (Geography and Geoinformatics)) ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research Talk โดยนักวิชาการจาก Sun Yat-Sen University ประเทศจีน (ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวเด่น)

โครงการ ASEAN++ Travelling Project เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2563