นานาชาติ

ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AUN-ACTS ภาคการศึกษาที่ 1/2563

กิจกรรม International Exchange Program Show and Share 2020

Seminar: Microfinance Expansion and Land Security in Cambodia

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสังคมวิทยาฯ จาก Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี

special talk with Sun Yat-Sen University

Social Sciences International Day 2019 (“Shim Show Share” EP. 1 Multicultural): กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองโลก