นานาชาติ

โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Spring 2021 ณ niversity of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้เครือข่าย UMAP สำหรับ Spring 2021

USJ Macao Exchange Student Programme Fall Semester 2020/2021 ณ University of Saint Joseph มาเก๊า

การประชุม Curricular Intervention and Design Workshops

กิจกรรม International Exchange Program Show and Share 2020

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสังคมวิทยาฯ จาก Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี