ข่าวผู้บริหาร

การประชุม Curricular Intervention and Design Workshops

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสังคมวิทยาฯ จาก Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงของคณะสังคมศาสตร์