ข่าวผู้บริหาร

กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี

พิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ในโอกาส ที่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques