ข่าวผู้บริหาร

ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563

ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี ประจำปี 2563 และพิธีทำบุญครบรอบ 111 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวง ตุ้ย ชุมสาย และบุรพชนคณะมนุษยศาสตร์

ต้อนรับผู้บริหารจาก Institute of International Education (IIE)

การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7-2563

การสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปี 2563 “อยู่ กลืน กลาย: Dwelling Belonging and Becoming”

พิธีไหว้ครูคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563