ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2020

คณะสังคมศาสตร์รับการตรวจเยี่ยม (site visit) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 รุ่นที่7

ต้อนรับกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชนครบรอบ 15 ปี