ข่าวผู้บริหาร

การสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปี 2563 “อยู่ กลืน กลาย: Dwelling Belonging and Becoming”

พิธีไหว้ครูคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี

พิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2563