ข่าวผู้บริหาร

มช. จับมือ กรมอุทยานฯ บริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2-2563

พิธีลงนามในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Dagon University

คณะสังคมศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี รองคณบดีฝ่ายริหาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2563

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โครงการประกวดเขียนอักษรเทวนาครี ประจำปี 2563