กิจกรรม

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ "#Safe Mapping Platform"ในการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ประสบการณ์สนาม มานุษยวิทยานิเวศกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงอากาศหมอกควัน

โครงการ การเสริมสร้างความรู้ภาคสนามด้านชายแดนศึกษา

พิธีทำบุญสำนักงานใหม่ภาควิชาภูมิศาสตร์

โครงการประกวดเขียนอักษรเทวนาครี ประจำปี 2563