กิจกรรม

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี

พิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2563

พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563