กิจกกรม

กิจกรรม International Exchange Program Show and Share 2020

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญชมภาพยนต์สารคดี ด้วยมุมมองสตรีนิยม "รักเอย"

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัล จากการนำเสนอผลงานวิชาการ

การบรรยายพิเศษเรื่อง "Experiences and lessons in drought characterisation, monitoring and management in the UK"