กิจกรรม

พิธีเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ “พม่าศึกษา” ครั้งที่ 3 (ICBMS 3)

มาตรการกำกับดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชือโคโรนาไวรัส (Covid-19) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รสนิยม และแฟนคลับละครไทยในอาเซียนและจีน การตลาดและการเมืองเรื่องอารมณ์ในโลกออนไลน์

สังคมศาสตร์ มช. รวมใจร่วมบริจาคโลหิต