โครงการแลกเปลี่ยน Summer School ณ Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences ประเทศลิทัวเนีย ในเดือนสิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1656 
  2. QR Code ตามที่ปรากฎ รายละเอียดดังเอกสาร
  3. ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X