โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP Program C โดย Program C 1st Cycle

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP Program C โดย Program C 1st Cycle เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-23 มีนาคม 2562 และ Program C 2nd Cycle เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัคร ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ก่อนทำการสมัครได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1584

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามกำหนดการดังนี้

1. Program C 1st Cycle ส่งเอกสารภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562

2. Program C 2nd Cycle ส่งเอกสารภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X