ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ International Alliance of Research Universities (IARU) จัดกิจกรรม Summer School 2018

ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ International Alliance of Research Universities (IARU) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมกับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำทั่วโลก 11 มหาวิทยาลัย  จัดกิจกรรม Summer School โดยมี University of California, Berkeley และ University of Copenhagen เป็นผู้ประสานจัดหลักสูตร ในหัวข้อ Borderland: Critical Approaches to Field Research in the Global South ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2561 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเครือข่าย IARU เข้าร่วมจำนวน 25 คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน

 

 

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X