ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ International Alliance of Research Universities (IARU) จัดกิจกรรม Summer School 2018

ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ International Alliance of Research Universities (IARU) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมกับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำทั่วโลก 11 มหาวิทยาลัย  จัดกิจกรรม Summer School โดยมี University of California, Berkeley และ University of Copenhagen เป็นผู้ประสานจัดหลักสูตร ในหัวข้อ Borderland: Critical Approaches to Field Research in the Global South ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2561 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเครือข่าย IARU เข้าร่วมจำนวน 25 คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน

 

 

ใส่ความเห็น

X