ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Semicolonial Siam, Imperialism and 19th Century International Law”

ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง
“Semicolonial Siam, Imperialism and 19th Century International Law”
โดย Dr.Prabhakar Singh จาก O.P.Jindal Global University
ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.50 น.
ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ใส่ความเห็น

X