รับสมัครนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://sis.cmu.ac.th/cmusis

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สมัครสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และสมัครขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนส่วนกลาง) โดยส่งเอกสารแยกกันระหว่างของคณะและมหาวิทยาลัย (ส่งเอกสาร 2 ชุด)

ใส่ความเห็น

X