ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E210045 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตำแหน่งเลขที่ E210045 อัตราเงินเดือน 18,220 บาท  สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  

ผู้สนในสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

ใส่ความเห็น

X