รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย / application_form

ใส่ความเห็น

X