คณะสังคมศาสตร์ด้านบริหารการวิชาการแก่สังคม

 • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (43%, 10 Votes)
 • ด้านประเพณี (35%, 8 Votes)
 • ด้านสังคม (13%, 3 Votes)
 • ด้านการพัฒนาสังคม (9%, 2 Votes)

Total Voters: 23

Loading ... Loading ...

คณะสังคมศาสตร์ด้านบริหารการวิชาการแก่สังคม

 • ด้านบริการววิชาการแก่สังคม (44%, 32 Votes)
 • ด้านการเรียนการสอน (31%, 22 Votes)
 • ด้านศึกษาค้นคว้า (21%, 15 Votes)
 • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (4%, 3 Votes)

Total Voters: 72

Loading ... Loading ...

คณะสังคมศาสตร์ด้านบริหารการวิชาการแก่สังคม

 • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (32%, 7 Votes)
 • ด้านการศึกษาค้นคว้า (23%, 5 Votes)
 • ด้านการเรียนการสอน (23%, 5 Votes)
 • ด้านการบริการแก่สังคม (23%, 5 Votes)

Total Voters: 22

Loading ... Loading ...

How Is My Site?

 • Good (0%, 0 Votes)
 • Excellent (0%, 0 Votes)
 • Bad (0%, 0 Votes)
 • Can Be Improved (0%, 0 Votes)
 • No Comments (0%, 0 Votes)

Total Voters: 0

Loading ... Loading ...

ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการสอน

 • ด้านครอบครัว (0%, 0 Votes)
 • ด้านเงิน (0%, 0 Votes)
 • ด้านสังคม (0%, 0 Votes)

Total Voters: 0

Loading ... Loading ...
X