รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะสังคมศาสตร์ งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจเรื่องสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
โดยมีผู้เช้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มีอุปการะคุณกับคณะฯ
ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิก ! เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ใส่ความเห็น

X