กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Meiji University's Summer Program 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีทั้งหมด 2 โครงการ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้โดยตรง เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้