กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้