กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม ASAIHL Conference 2017  ในหัวข้อ "Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation" ในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้