ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ Full Degree และทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านการสมัครรับทุนสนับสนุนจาก Mongbukagakucho (MEXT)  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://en.ritsumei.ac.jp/admissions/
 
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์  ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป