ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 (สกว.) ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้