ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฯ  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education" ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้