ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Foreign Trade University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ International Summer Program 2017  จัดระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ถึงภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้