ด้วยมูลนิธิเอสซีจี จะจัดโครงการเยาวชน คนทำดี ปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี นำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแสดงออกในรูปแบบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ได้รับประโยชน์ ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.scgfoundation.org/readnews_1.html  หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 5218