มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ แจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น หัวข้อ Smart Chiang Mai - Health City  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560  เวลา 08.30-17.15 น.  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้