กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ASEAN Studies Center Universitas Gadjah Mada, Indonesia ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 2nd ASEAN Youth Initiative Empowerment Program ในระหว่างวันที่ 23-29 กรกฏาคม 2560 ณ Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้