สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560"  เรื่อง 'ความเป็นธรรม' และ 'ความเป็นไท' ด้านเพศและการเจริญพันธุ์ : ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลลูน ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้