กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ AGU International Short Program  โดยผู้สนใจสนใจสมัครได้โดยตรง ต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้